Glömstas utvecklingsarbete med dokumentationer

På Glömsta förskola inspirerades vi efter Inger Fäldts föreläsning Kvalité i förskolan och Dokumentation, syfte och överväganden som vi lyssnade på i oktober 2013. Inger Fäldt tog bland annat upp att hög kvalité kännetecknas av hur vi använder våra dokumentationer, till exempel att använda dem till att presentera förskolan, till utvecklingssamtal och barnens lärande.
Med alla dessa funderingar återvände vi till Glömsta och började titta på hur det såg ut på våra avdelningar ur ett likvärdighetsperspektiv och hur vi presenterade spår av barns görande. Vad vi upptäckte var att det såg väldigt spretigt ut på våra elva avdelningar. Nu ett år senare har vi efter diskussioner och reflektioner tillsammmans i olika nätverk utvecklat ett gemensamt förhållningssätt kring våra dokumentationer. Vi kom fram till att små förändringar kan göra stor skillnad, som att alla ska använda svart bakgrund, alla ska använda rubriker till barnens alster och dokumentationer. Här nedan följer några före och efterbilder.

/home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/382/80482315/files/2014/12/img_0376.jpg

/home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/382/80482315/files/2014/12/img_0816.jpg

/home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/382/80482315/files/2014/12/img_0818.jpg

/home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/382/80482315/files/2014/12/img_0819.jpg

/home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/382/80482315/files/2014/12/img_0817.jpg

Detta är ett utvecklingsarbete som ständigt pågår i vår verksamhet och vi är långt ifrån klara!

Evelina och Helena


Ny blogg!

I dag har vi skapat den nya bloggen Små barns lärande i Huddinge för att sprida information om projektet.