Klara och uttalade mål – för hög kvalité på förskolan

Då var Malmöseminariet avklarat. Ett återkommande ämne som det ständigt pratas och diskuteras kring är kvalitén på förskolan. En av frågorna vi brottas med är Vad påverkar kvalitén och hur får vi hög kvalitativ likvärdighet på alla avdelningar?  Här vill jag uppmärksamma en av Jan Håkanssons bilder som handlade just om det som påverkar kvalitén i förskolan (se PP bilden nedan). Alla dessa faktorer interagerar med varandra och är nödvändiga för god kvalité men jag vill särskilt uppmärksamma den om klara och uttalade mål. Jag kan inte låta bli att lyfta vissa frågor: Vad menas med klara och uttalade mål? Hur tolkar vi det? Hur ser det ut i verksamheterna?

I vår organisation har vi tagit ställning för att arbeta med att prioritera mål från läroplanen. De prioriterade målen väljs av pedagogerna på avdelningarna utifrån det sammanhang de befinner sig i så som barngrupp, projekt med mera. Tillsammans med förskolechef och pedagogisk handledare formulerar arbetslagen hur-et kring de prioriterade målen. Fokus i det ligger på det verksamheten ska erbjuda och bidra med till barns utveckling och lärande.

Vad jag förstår så är vi inte ensamma om att arbeta på det sättet. En av deltagarna i min lärgrupp lyfte att de jobbar på liknande sätt men att de även formulerar förväntade resultat.

Hur har ni det hos er?

blogg

Nourten Armak
Pedagogisk handledare Centrala Flemingsberg och Kästa

 


Pedagogiska miljöer

I förra inlägget beskrev vi att en del Glömstas utvecklingsarbete har handlat om hur vi visar på hög kvalité genom pedagogisk dokumentation men parallellt har vi även arbetat med att miljön ska spegla våra projekt, visa på hög kvalité och att vi ser barnen som kompetenta forskare. Jag som besökare ska kunna se via miljön vad för projekt som pågår på respektive avdelning. När vi utvecklar och utvärderar vår miljö så utgår vi ifrån våra tre T:n som ledsagare, miljön ska vara Tydlig, Tillgänglig och Tilltalande. Vi iordningställer våra miljöer med mindre olika stationer som ska bjuda in barnen med spännande material.

Ett annat perspektiv och begrepp vi använder på Glömsta förskola är att barnen har rätt till att välkomnas in i ett görande och med det menar vi att miljön ska locka barnen till att skapa, konstruera och utforska när de kommer till oss redan på morgonen. Vid borden kan vi duka fram olika sätt att skapa, i byggrummen kan vi ställa iordning djur, växter och konstruktionsmaterial, iordningställa overheaden med spännande material, ha musik som ger stämning eller en miljö som uppmuntrar till rollek. I detta inlägg vill vi inspirera med bilder på spännande miljöer som välkomnar barnen till en utforskande sammanhang med spännande kontraster.

Stort tack för oss!

Evelina och Helena

 

IMG_4428

Vid detta ljusbord kan de leka att de åker till rymden med hjälpa av en projektor.

IMG_4415

Vi utforskar transperant material och färger.

IMG_4417

En iordningställd overhead välkomnar in barnen.

IMG_4423

Välkomna att leka med oss i vår värld!

IMG_4420

Vid detta bord kan barnen konstruera och designa mönster med flera fantastiska material.

IMG_4430

Att välkomnas in att få skapa och forska kring tussilagon i flera dimensioner. med hjälpa av förstoringsglas, bilder, riktiga tussilagon och pennor.

IMG_4436

Tillgängligt, tydligt och tilltalande. Ett sätt att erbjuda barnen material med olika sätt att sortera.

IMG_4438

Spela på flaskor med olika mängd vatten.

IMG_4441

På denna avdelning handlar projektet om fantastiska kulbanor, barnens konstruktioner får stå kvar så att de välkomnas in i ett görande.

IMG_4440

Vi erbjuder flera stationer som är tillgängliga, tydliga och tilltalande på våra avdelningar.

IMG_4445

I detta byggrum välkomnas barnen in till att utveckla sina kunskaper om kartor som är deras projekt.

IMG_4451

På denna avdelningen arbetar de med Bockarna Bruse och har omarbetat en spjälsäng till en spännande miljö.