Hur kan vi fånga det förändrade kunnandet hos barnen?

För att kunna lyfta fram det förändrade kunnandet måste vi pedagoger ha systematiska strategier hur vi ska samla in ett underlag som vi kan följa under en längre period.  Hos oss använder vi observationer, barnens reflektioner och pedagogiska dokumentationer som verktyg i detta arbete. Dessa underlag ingår i vårt reflektionsverktyg. Verktyget är en färdig Powerpoint där vi lägger in allt råmaterial som vi sedan bearbetar till vår projektberättelse. Projektberättelsen får sedan barnen i slutet av vårterminen.

Ett exempel kan vara på en yngrebarnsavdelning där vi sett bygg och konstruktion som ett projektspår. Vi väljer här observation som verktyg och vi fokuserar på vilka strategier de använder sig av vid byggandet. Efter någon månad gör vi nya observationer och kan då se hur och om barnen har ändrat sina strategier och om byggena utvecklats något. På en äldrebarnsavdelning kan våra strategier vara både observationer och barnens egna reflektioner. Här är barnens tankar kring design och strategier värdefulla för att se hur deras tankebanor expanderar.

För att fånga det förändrade kunnandet är det viktigt att dessa observationer och analyser görs regelbundet över året, gärna veckovis men minst månadsvis.

Det här är ett sätt att fånga det förändrade kunnandet som fungerar för oss.

Hälsningar Evelina och Helena, Glömsta förskola

3 kommentarer

Kommentarrubrik

Anette Hamerslag

Anette Hamerslag

Det låter jättespännande! Kan ni ge några exempel på strategier som de yngre barnen utvecklat vid byggande? Och kan ni se att det hänger ihop med miljö, material och andra förutsättningar som finns på förskolan?

Svara

Kommentarrubrik

Evelina

Evelina

Först och främst kan man se på vilket sätt de yngsta barnen bygger, långt, högt etc. Något som vi upptäckte var också hur tydligt det blev att barnen hade ett syfte med sina bygg, byggde de för att det skulle rasa eller hålla. Efter mycket observation i skrift och bild blev detta väldigt tydligt. Sedan även hur de utmanar formen på klossarna och utforskar hur de kan konstruera efter formen. Och självklart kräver denna utveckling ett rikt material som tilltalar barnen både estetiskt och efter tillgänglighetsprincipen. Och visst ligger ett stort ansvar på pedagogerna på hur vi presenterar och iordningställer materialet. Visa på goda exempel hur man kan konstruera, klassificera, sortera och utmana barnens tankar. Mvh Evelina och Helena

Svara

Kommentarrubrik

Anette Hamerslag

Anette Hamerslag

Intressant att ni lyckats fånga både barnens strategier, tekniker, tankar och syften med sina byggen. Särskilt roligt också att ni sett hur de utmanar materialet. Era tankar om rika miljöer syns ju också i bilder i denna blogg.

Svara

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*