Var beredd på svackan!

På vårens konferens lyfte Inger Fält ledarskapets betydelse vid implementeringsarbete. Hon beskrev en risk som skildrats av professor emeritus Michael Fullan – implementeringssvackan. Det är inte ovanligt att det går knackigt i början av ett förändringsarbete och implementeringssvackan är en förklaring.Q-BUF-implementeringssvacka2

Ambitionen med ett utvecklingsarbete är vanligen att förbättra resultat och/eller egen kompetens, men eftersom det handlar om att arbeta på ett annat sätt än tidigare innebär det att man till en start tappar i både ock. Detta kan få mycket negativa följder för motivationen. För att man ska orka ta sig igenom denna övergångsperiod är det oerhört viktigt att chefer och ledare hanterar situationen på ett klokt sätt. Första steget är att inse att implementeringssvackan existerar och bara det gör ofta stor skillnad. På så vis behöver man inte försöka överbrygga det glapp som upplevs för att man jämför sig med en myt. Istället kan man använda sin energi till att först arbeta med att återfå resultat på samma nivå som tidigare och därefter låta de nya rutinerna man implementerat leda till ett verkligt högre resultat. Skickliga ledare kan bidra till att öka lutningen på linjen så den blir brantare och att återhämtningsperioden kortas ner.

Känner ni igen er? Hur har implementeringssvackan märkts i förändringsarbeten hos er? Och vad har ni för idéer för att påskynda så man kan komma ur den så snart som möjligt?

Boktips: Fullan, Michael (2013). Rörligt ledarskap. Den magra vägen till förändring. Lund: Studentlitteratur.