Ny fas i programmet – bloggen stängs ner

Denna blogg stängs nu ner men arbetet fortskrider, både genom fortsatt utvecklingsarbete, andra spridningskanaler samt författande av en slutrapport. Dessutom pågår planering av en spridningskonferens som kommer äga rum våren 2017. För mer information kontakta Anette Hamerslag, anette.hamerslag@huddinge.se, telefonnummer: 08-535 360 68.