Fjäril och feedback

Fjärilen som symbol för denna blogg och pågående utvecklingsarbete är ett exempel på skapande i en av de deltagande förskolorna här i Huddinge. Den har dessutom en rik symbolik:
– Från puppa till fjäril: utveckling och lärande för såväl barn som verksamhet
– Lek och lärande: nära koppling däremellan
– Relationellt perspektiv: fjärilen har skapats i samspel mellan flera barn
– Mönster: något som skapas av alla i verksamheten och som vi ofta söker efter vid analys- och kvalitetsarbete

Ni har väl föresten sett denna film om skapandet av just en fjäril och vikten av feedback? Feedback som är så centralt för all utveckling.