Pröva på-vernissage!

 I år prövade vi på Glömsta ett nytt sätt att summera vårt år som vi tycker blev lyckat. Maj och Juni månad är de två hektiska månaderna anser vi, vi ska hinna med utvecklingssamtal, skriva projektberättelser, göra utvärderingar, ha sommarfester och fira förskolans dag. Så i år tänkte vi lite annorlunda, vi kände att  vi även ville visa på vad barnen hade fått varit med om under året utifrån sina projekt. Vi beslutade att vi slår ihop sommarfest, projektavslut och förskolans dag med en Pröva på-vernissage där alla avdelningar erbjöd aktiviteter utifrån sina projekt som alla föräldrar, syskon, barn fick undersöka och utforska tillsammans. Vi ville att barnen med sina familjer skulle få skapa/konstruera tillsammans och även uppleva en likvärdig och kreativ förskola. En förskola som även inbjuder till möten över spännande aktiviteter och avdelningar. Nu efter vernissagen anser vi att den var väldigt lyckad, det var roligt att så många kom och gick runt och prövade de olika aktiviteter vi erbjöd. Och för oss pedagoger blev det väldigt värdefullt avslut för läsåret. 

bild 1

Utforskarna har arbetat med fart på olika sätt och de erbjöd att konstruera flygplan.

bild 2

Avdelningen Leken har arbetat med ljus och kontraster.

bild 3

Leken erbjöd även att skapa med hjälp av projektor och ljus som kontrast.

bild 4

På Dansen kunde man få gå in i ett akvarium.

bild 5

På Viljan kunde man konstruera flygplan som man även kunde se sig själv på väggen när man arbetade med hjälp av en projektor och lärplatta.

bild 6

Här kunde man bygga skuggor och utforska hur vi kan använda ljus som kontrast.

bild 7

Här på Dansen kunde man även undersöka hur frukter såg ut på nära håll.

bild 8

På Drömmen fick de konstruera och skapa mönster med olika material.

bild 9

På Fantasin fick man konstruera egna klockor.

 

Det blev en toppen eftermiddag med många Wow och skratt tillsammans.

Tack för oss och trevlig sommar!

Evelina och Helena


Ingen vet vad kvalitetsutveckling kan bli

Jag vill lyfta fram ett inspirerande samtal mellan en pedagog och ett barn, som utspelade sig vid en förskolas projektarbete (för hela exemplet – se boken Lyssnandets pedagogik av Ann Åberg och Hillevi Lenz Taguchi). Nya saker skapades av skrot och barnen kallade skrotdelarna för mojänger. En dag satt ett barn och studerade en av alla mojängerna och frågade sedan pedagogen vad en mojäng egentligen var. Då pedagogen inte visste det sa barnet de ord som numera kan ses som bevingade: Nån kanske vet vad en mojäng är, men ingen vet vad det kan bli.

Klokheten och slagkraften i hens ord uppfattades av pedagogerna som sedan själva formulerade följande: Någon kanske vet vad ett barn är, men ingen vet vad det kan bli. Någon kanske vet vad en förskola är, men ingen vet vad den kan bli. Någon kanske vet vad världen är, men ingen vet vad den kan bli.

För mig bjuder dessa ord upp till nytänk, kreativitet och tillförsikt om utveckling. Och nu är det min tur att göra en formulering inspirerad av dessa ord: Nån kanske vet vad kvalitetsutveckling är, men ingen vet vad det kan bli.

Genom forsknings- och utvecklingsprogrammet Små barns lärande och genom denna blogg hoppas och tror jag att vi tillsammans kan skapa nya tankar och arbetssätt för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan. Vad säger ni? Hur kan dokumentation av barns förändrade kunnande bidra till utvärdering av förskolans verksamhet och utveckling av förskolans kvalitet?

Litteraturtips: Åberg, A. & Lenz Taguchi, H. (2005). Lyssnandets pedagogik: etik och demokrati i pedagogiskt arbete. Stockholm: Liber.