I huvudet på verksamhetschefen!

Vad roligt att denna blogg kommit igång nu! Jag ser fram emot att följa den och läsa alla inlägg! Genom denna blogg kan alla förskolor i Huddinge, och i resten av landet, följa utvecklingen i Huddinges förskolor. Det blir spännande att läsa iakttagelser och reflektioner utifrån de utvecklingsarbeten som pågår på förskolorna Glömsta och Linnean. Men jag är lika intresserad av övriga förskolors utvecklingsarbete och reflektioner/inlägg. Hur kan vi synliggöra barns förändrade kunnande? Hur kan dokumentationen användas i förskolans analys och bidra till bedömningar av verksamhetens kvalitet och utvecklingsbehov? Genom denna blogg kan Huddinges förskolor inspirera varandra och andra men också ställa frågor till fiffiga kompisar och professionella kollegor. Tillsammans kan vi genom denna dialog bidra till inspiration, reflektioner och utveckling av förskoleverksamhet i stort.

Annelie Glifberg, verksamhetschef förskolan i Huddinge


Begreppet förändrat kunnande

För min egen del var det alldeles nödvändigt att ersätta begreppet ”barns utveckling” som det så ofta talas om i förskolan till något annat. Det hade blivit alldeles för förknippat med utvecklingspsykologins tänk att vi utvecklas efter ett bestämt mönster, i stadium eller faser. Vi som arbetat på förskola ett par år vet att utveckling och lärande är mycket mer komplext än att ta oss från punkt A till punkt B och där emellan passera ett par stationer. När vi i uppstarten av forskningsprojektet Små barns lärande stötte på begreppet förändrat kunnande kände jag att jag kunde relatera till det direkt.

Ett förändrat kunnande förutsätter för det första att du redan har ett kunnande om något. Det stämmer mycket bra överens med den barnsyn om det kompetenta barnet som jag anser mig tillämpa.

På senare tid har jag dock börjat att fundera över om begreppet” förändrat” behöver problematiseras och kanske snarare ersättas med begreppen vidgat eller expanderat eftersom det inte alltid är självklart att kunnandet förändras, det vill säga som ordet ofta tolkas: blir till något annat. Det ursprungliga kunnande kan mycket väl vara lika aktuellt, relevant och viktigt som det fördjupade kunnande man tillägnar sig på vägen. Till exempel använder jag mig dagligen av förmågan att gå fast jag numera även tillägnat mig förmågan att springa och hoppa. Eller så är kunskapen om att poliser fångar tjuvar minst lika relevant fast jag numera också vet att de har många fler arbetsuppgifter än så. Jag tänker mig det ursprungliga kunnandet visuellt inuti mitt huvud som en boll, på den bollen fäster du sedan andra små eller stora bollar av nya kunskaper. De kan komma från olika riktningar och fastna ihop med andra kunskapsbollar. Det är osymetriskt, oregelbundet och ganska rörigt. Det är långt ifrån den visuella bild av barns utveckling som jag bär på, den är snarare ett linjärt tågspår med regelbundna stationer att passera.

Vilka begrepp går ni och bär på som skulle behövas rensas ut och ersättas med andra vars definition ni bättre kan relatera till?

Maria Klasson, Ateljerista Glömsta förskola


Glömstas utvecklingsarbete med dokumentationer

På Glömsta förskola inspirerades vi efter Inger Fäldts föreläsning Kvalité i förskolan och Dokumentation, syfte och överväganden som vi lyssnade på i oktober 2013. Inger Fäldt tog bland annat upp att hög kvalité kännetecknas av hur vi använder våra dokumentationer, till exempel att använda dem till att presentera förskolan, till utvecklingssamtal och barnens lärande.
Med alla dessa funderingar återvände vi till Glömsta och började titta på hur det såg ut på våra avdelningar ur ett likvärdighetsperspektiv och hur vi presenterade spår av barns görande. Vad vi upptäckte var att det såg väldigt spretigt ut på våra elva avdelningar. Nu ett år senare har vi efter diskussioner och reflektioner tillsammmans i olika nätverk utvecklat ett gemensamt förhållningssätt kring våra dokumentationer. Vi kom fram till att små förändringar kan göra stor skillnad, som att alla ska använda svart bakgrund, alla ska använda rubriker till barnens alster och dokumentationer. Här nedan följer några före och efterbilder.

/home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/382/80482315/files/2014/12/img_0376.jpg

/home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/382/80482315/files/2014/12/img_0816.jpg

/home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/382/80482315/files/2014/12/img_0818.jpg

/home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/382/80482315/files/2014/12/img_0819.jpg

/home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/382/80482315/files/2014/12/img_0817.jpg

Detta är ett utvecklingsarbete som ständigt pågår i vår verksamhet och vi är långt ifrån klara!

Evelina och Helena


Ny blogg!

I dag har vi skapat den nya bloggen Små barns lärande i Huddinge för att sprida information om projektet.