Om Små barns lärande

Små barns lärande är ett forsknings- och utvecklingsprogram som syftar till att ta fram modeller för dokumentation och utvärdering av förskolans verksamhet, där barns förändrade kunnande står i fokus.

Programmet bedrivs i samverkan med tio andra kommuner, två av Stockholms stadsdelar, Linnéuniversitetet och Ifous. Från varje kommun deltar minst två förskolor och i Huddinge gäller det förskolorna Glömsta och Linnéan. Övriga kommuner och stadsdelar är Eslöv, Svedala, Svalöv, Jönköping, Skövde, Skurup, Eskilstuna, Enskede-Årsta-Vantör, Hässelby-Vällingby, Linköping, Norrköping.

Denna blogg är ett av Huddinges verktyg för att nå ut med frågor, problematiserande och fördjupade reflektioner som kan bidra till en dialog med andra och som hjälper oss i vårt utvecklingsarbete. Samtidigt bidrar bloggen till att andra kan följa vad som händer i programmet Små barns lärande, bli inspirerade av utvecklingsarbetet och få inblickar från den litteratur, de föredrag och de möten programmet för med sig.

Redaktörer i bloggen

Nourten Armak (pedagogisk handledare, förskoleområde Flemingsberg och Kästa
Annika Brunholtz (förskollärare, förskola Linnean)
Annelie Glifberg (verksamhetschef, kommunal förskola, Huddinge),
Anette Hamerslag (verksamhetsanalytiker, förskola, Huddinge)
Helena Hanna förskollärare (förskollärare, förskola Linnean)
Margaretha Kareliusson (förskolechef, förskoleområde Flemingsberg och Kästa)
Maria Klasson (ateljérista, förskoleområde Glömsta-Vista)
Helena Lillberg (förskollärare, Glömsta)
Kirsi Pihl (förskolechef, förskoleområde Glömsta-Vista)
Evelina Würtz Weckström (förskollärare, Glömsta)
Kerstin Zirath (utvecklingsstrateg, Huddinge)
Frida Lindroth (licentiand, Huddinge)